Még 2020-as árakon tudunk 2021-es projekteket biztosítani. Foglalás

A terméktervezés és az ipari prototípus tervezés közötti fő különbségek

Ha megkérdezünk 10 mérnököt arról, mi a különbség a terméktervezés és az ipari formatervezés között, valószínűleg 10 különböző választ fogunk kapni. Néhányan azt mondják majd, hogy nincsen különbség vagy valami ehhez hasonlót. A többieknek különböző elképzeléseik lesznek, attól függően, milyen háttérrel, tapasztalattal, beosztással rendelkeznek vagy milyen munkakört töltenek be. Nehéz lenne határozottan megmondani, hogy van-e helyes vagy rossz válasz, de igenis van különbség a terméktervezés és az ipari prototípus tervezés között.

Hasznos tehát különbséget tenni e kettő fogalom között, gazdagítva ezzel a gyártó partnerrel vagy akár a saját kollégákkal való munkatapasztalatot, ezért vizsgáljuk meg őket alaposabban!

Terméktervezés és ipari prototípus tervezés - munka közben

Tényleg van különbség a terméktervezés és az ipari prototípus tervezés között?

Forduljunk az első válaszhoz, amely – úgy tűnik – túlsúlyban volt a feltételezett felmérésünkben: “Nincsen különbség a terméktervezés és az ipari prototípus tervezés között”. Bizonyára vannak hasonlóságok a kettő között, mert végül is úgy tűnik, hogy a “prototípus megtervezése” elválaszthatatlanul magában foglalja azt, hogy egy termék kerül megtervezésre. Hasonlóképpen, a “termék tervezése” – legalábbis ha a jó termékfejlesztési gyakorlatot követjük – magában kell, hogy foglalja a prototípus megtervezését.

Mi több, általában az ipari formatervezés egy rendkívül tág tudományág, amely felölel mindenféle alkalmazást, terméket, iparágat, készséget, illetve szakterületet. Egyesek számára ez a kiterjedt hálózat – amely minden bizonnyal magában foglalja a terméktervezést is – azt jelenti, hogy ez a két fogalom lényegében összefüggő kapcsolatban van egymással és nem választható szét.

Könnyű észrevenni a terméktervezés és az ipari formatervezés közötti hasonlóságokat és azt a következtetést levonni, hogy valójában nincsen közöttük különbség. Egy átfogóbb áttekintés azonban segíthet megérteni, hogy ezek a különbségek igenis megvannak.

Mi a terméktervezés?

Kezdjük azzal, hogy magas szinten megvizsgáljuk, hogy ezek a kifejezések mit takarnak, kezdve a terméktervezéssel. Bár sok szempontból ez egy magától értetődő kifejezés, felfedezhetünk mögötte néhány alapelvet.

Összességében a terméktervezés egy gyakorlat, mely által létrehozzuk annak a módját, ahogyan a végfelhasználó kölcsönhatásba lép a termékkel, illetve megtapasztalja azt. Szinte mindenre vonatkozik, ami előállításra és felhasználásra kerül: a kék farmertől a 4,7 milliméteres gépcsavarig.

Azonban a terméktervezés és termékfejlesztés fogalma nem korlátozódik csak a tárgyi javakra: a kifejezés mögött álló fogalom elég tág ahhoz, hogy széles körben alkalmazható legyen például a szoftverfejlesztésben is.

Formatervezési koncepció kidolgozása

Egy jó terméktervező elgondolkodik a végfelhasználó igényein és azok kielégítésén. Egy ennél is jobb tervező gondolni fog a végfelhasználó problémáira és azok megoldására.

A fogyasztó busásan megfizeti, ha a termékünk többet ad az elvártnál

Vegyük például a kék farmert. A nadrágot minden bizonnyal lehet úgy kialakítani, hogy tisztán a funkcióját teljesítse: kielégítse a ruházatra vonatkozó alapvető szükségletet, úgy illeszkedjen, ahogy egy nadrágtól elvárható és így tovább.

A fogyasztók azonban magas felárat fizetnek azokért a farmerekért, amelyek meghaladják a funkcionalitást. Olyan nadrágokat akarnak, amelyek jobban passzolnak, gazdagítják a kinézetüket, kényelmesebb érzetet nyújtanak, illetve hosszabb ideig szolgálnak. Optimális esetben a farmerra vonatkozó terméktervezés figyelembe veszi az ilyen potenciális problémákat és megoldja azokat.

Az ipar részére történő terméktervezés az elméletben hasonló, de a gyakorlatban egészen más. Még a sima árucikkek esetében is a terméktervezés fontos szerepet játszik olyan területeken, mint például annak a biztosítása, hogy az alkotó elemek megfelelően és biztonságosan működjenek, hogy megfelelő anyagok kerüljenek felhasználásra, így a terméktervezés befolyásolhatja a gyártás hatékonyságát és méretezhetőségét – és ezáltal az eredményt.

Ez az utóbbi terület némi átfedésben van az ipari formatervezéssel és az ipari prototípus tervezéssel, és utat nyithat ezen gyakorlat sajátosságainak megértése előtt.

Az ipari prototípus tervezés az első lépés?

Összefoglalva, az ipari prototípus tervezés az első lépés abba az irányba, hogy felhasználva a terméktervezés keretében lefektetett ötleteket és koncepciókat, kézzelfoghatóvá tegyük őket. Mielőtt továbblépnénk, fontos megjegyezni, hogy a terméktervezés egy kézzelfogható, mélyreható és egzakt mérnöki tudományág, így nemcsak a termék konceptualizálására hivatkozunk, amikor a terméktervezésről beszélünk.

A terméktervezők mindent megtesznek annak érdekében, hogy rendkívül részletes és működőképes rajzokat és modelleket hozzanak létre. Az ipari prototípus tervezésre úgy lehet tekinteni, mint egy stafétabotra, ami átadásra kerül a kezdeti tervezési szakasz felől a gyártás termelési szakasza felé.

Az ipari prototípus tervezők bíznak a kapott termékterv funkcionális megvalósíthatóságában, más szóval abban, hogy a terméktervező a tervezetében megoldotta a végfelhasználó problémáit. Az ipari prototípus tervezés inkább foglalkozik a gyárthatóság, a gyártási hatékonyság, az anyagi kivitelezhetőség, a minőségbiztosítás és egyéb aspektusok problémáinak a megoldásával.

A két tudományterület átfedésben van abban, hogy mind a kettő azzal (is) foglalkozik, hogy egy hatékony, funkcionális és biztonságos terméket hozzon létre, illetve a lehető leghatékonyabban, leggyorsabban és legköltséghatékonyabban eljuttassa azt a végfelhasználóhoz.

Farmer dizájnok

Miután a termékterv átadásra került

Vessünk még egy pillantást az említett farmernadrágra, elképzelve a prototípus-készítési folyamatot, miután a termékterv átadásra került. Előfordulhat, hogy egy bizonyos varrásmódot, amelyet a terméktervező az illeszkedés és a kényelem érdekében megadott, nem lehet megfelelően használni a kiválasztott farmer anyaggal.

Az ipari prototípus-tervező kipróbálhatja és finomhangolhatja a szövet vágásának, illetve összeillesztésének különböző módszereit, együttműködésben maradva a terméktervezővel, hogy ilyen módon biztosítsa azt, hogy a termék továbbra is a tervezetnek és az elképzelésnek megfeleljen.

Lehetséges, hogy a prototípus-készítés fázisában a prototípus-tervező észreveszi, hogy a farmerszövet maradéka újból felhasználható a farmer szegélyéhez vagy az övbújtatóhoz, ahelyett, hogy szemétként eldobnák. Ez egy olyan felfedezés, amely nem valószínű, hogy megszületett volna a javasolt gyártási folyamat megtekintése előtt.

Bár a fenti példák a gyakorlatban eltérnek attól, ami egy ipari termék esetében fordulhat elő, mégis annak a szemléltetésére szolgálnak, hogy mennyire eltérő lehet a terméktervezés és az ipari prototípus tervezés.

Fontos azonban megjegyezni, hogy ezen termékfejlesztési szakaszoknak egyike sem fontosabb, mint a másik. Közülük mindegyik a fejlesztési folyamat különböző részeinek a teljesítésével foglalkozik, és mindegyiknek megvan a maga prioritása, módszere és eredménye.

Ami a legfontosabb, hogy a kiemelkedő terméktervezésnek és az ipari prototípus tervezésnek mindig elsődlegesen a végfelhasználókra kell összpontosítania, termékeikkel biztosítva a lehető legjobb felhasználási élményt, függetlenül attól, hogy milyen termékről van szó.

Kapcsolódó Széchenyi terv: VEKOP-2.1.7-15 Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés